ဂျပန်ရုရှားတွင်ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံရှစ်အဘို့အသစ်တစ်ခုအခြေခံစံနှုန်းကိုယူဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပါတယ်