သတင်း: အဆန်ကာတင်၏ဖွဲ့စည်းမှုစိတ်ပိုင်းဖြတ်နှင့်နောက်ဆုံးမဲနှိုက်ဘို့ခြင်းတောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာ